Nyheter

Forsvar er det beste forsvar

© Metziker, flickr © Metziker, flickr

Torsdag 8. september arrangerte vi debatt om forsvarets fremtid og bærekraft. Generalløytnant Robert Mood, Kontreadmiral Elisabeth Natvig, sjef for Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging, og Ståle Ulriksen, forsker og lærer på Sjøkrigsskolen og NUPI møtte opp som innledere.

Natvig startet med å påpeke at forsvaret har vært underfinanisert i mange år, og at forsvarsbudsjettet har minket siden 1990. Dette har videre ført til at vi har baser, fartøy og annet som ikke har fått tilstrekkelig finanisering. Eksempelvis har en av fregattene blitt brukt som reservedeler i stedet for å være operasjonell. Vi bruker en del penger på forsvaret, men et gjennomgående problem er at det vi har ikke fungerer. Videre understrekte Natvig at vi bruker veldig mye penger på utdannelse i Forsvaret. Dette er ikke bærekraftig og er noe som skal endres på.

Videre fortsatte Mood med sitt åpningsinnlegg;
-    Det er dere som sitter her som skal leve med det forsvarsbudsjettet vi nå beslutter, om ti og tyve år... og da er det dere som er statsråder.

Hvis vi samler hele forsvaret på en plass, utgjør dette en brigade på ca. fem tusen mann. Dette betyr at en kan beskytte et lite stykke land, eller eventuelt et enda mindre område i en by. Han understrekte deretter at det er lenge siden vi har hatt et Forsvar som kan forsvare Norge på egenhånd. Etter 1994 har vi redusert med 90 prosent. Om vi trenger et forsvar er også en debatt som dere [de yngre generasjonene] må ta. De ti kommende årene er kritiske, inntil vi eventuelt kommer inn i en balanse som et resultat av et veldig godt arbeid. I dag er vi ikke rustet til å motså en eventuell trussel, verken om dette innebærer en tradisjonell invasjon, eller mer moderne hybrid-krigføring.

Ullriksen la så til grunn for at kvalitetsmessig er det forsvaret vi har i dag det beste vi har hatt noensinne. Imidlertid er vi ikke så god på ideene, vi henger oss opp i gamle ideer. Når det kommer til teknologi, har Forsvaret noe moderne teknologi, men det er ikke tilstrekkelig, slik som Natvig også påpekte.
-    Jeg er enig i de overordende rammene i langtidsplanene, deriblant at man prioriterer etterretning høyt, slik at vi er bevvist på hva som skjer i våre områder. Der er langtidsplanene bedre enn Forsvarssjefens studie som foreslår å ikke kjøpe patruljeflyene som vi nå antakelig får.

Den største svakheten i dag er at vi legger ned hele kystforsvaret. Hvis en har en mørk trusselvurdering, men politikere som nøler med å innvilge mer penger, vil en ende opp med en ubalanse. Hovedproblemet med hele den norske tankegangene er at vi lener oss for mye på NATO. Maktforholdet mellom vesten og andre land er ikke lenger slik den var for 15 år siden. Russland, og spesielt Kina, ruster opp i en fart som ingen har sett på veldig lenge.

Lydopptak av debatten er tilgjengelig  på Studentersamfunnets soundcloud-bruker, for deg som interessert i å høre alt som ble sagt. 

 

Link til event på Facebook

Link til event på Studentersamfunnets nettsider

Media

Podcast: Forsvarsdebatten

Logg inn