Nyheter

Frokost med Frank og Bernt

Tirsdag morgen tok de eminente professorene Frank Aarebrot og Bernt Hagtvet turen innom Universitetsbiblioteket for humaniora. Noen av temaene som ble snakket om var republikk eller monarki, sikkerhet vs. frihet og populistiske partier i Vest-Europa.   

Kahoot ble tatt i bruk under frokostmøtet slik at publikum kunne være med å bestemme samtaleemnene. Salen ble fylt til randen av et engasjert publikum. 

Republikk eller monarki?

I det siste har det vært en debatt om Norge bør fase ut monarkiet og heller bli republikk. Her startet Aarebrot med å fortelle om den nylige avstemningen på Stortinget hvor 28 representanter stemte for å erstatte monarkiet med republikk. 

«En må vurdere rollen som statsoverhode. Hva er det statsoverhodet skal gjøre. Hvis forslaget er at presidenten skal gjøre akkurat det samme som en konstitusjonell monark, så er det i grunnen ingen hensikt å skifte ut monarken», påpekte Aarebrot. «Vi har en tradisjon som gjør at kongene dør i embetet. Da har vi ikke problemet med pensjonerte presidenter. Det koster republikkene dyrt».  

Det er også noen baksider ved den norske kongefamilien; «Legg merke til hvilke feilslag de [kongefamilien] har hatt av dømmekraft i det siste…Prinsesse Ingrid-Alexandra går på en amerikansk skole…du må gjøre et poeng av at hun skal lese nynorsk...», understrekte Hagtvet. «Det er et katastrofalt feilslag, og det samme er budsjettsakene». 

Sikkerhet vs. frihet 

Her innledet Hagtvet med et sitat av Benjamin Franklin fra 1770, «Den som søker trygghet og kaster vrak på frihet, får ikke trygghet og fortjener ikke frihet». 

Møteleder spurte deretter om konsekvensene av unntakstilstanden en nå ser i Frankrike etter terrorangrepet. Her understrekte Aarebrot at unntakstilstander er problematiske når de dras ut over lang tid. Metoder som normalt ikke er akseptable tas i bruk og personvernet blir innskrenket. For øvrig kan en også si at borgere i dagens samfunn overvåker hverandre gjennom sosiale medier, påpekte Aarebrot. 

Populistiske partier i Vest-Europa

«Det [populistiske] er et forbannet uklart og idiotisk ord. Problemet er jo at populisme, det betyr jo egentlig en politiker som følger folkeviljen… Det er jo kanskje det at, det er noe som venstresiden bruker for å kritisere politikere som følger en folkevilje fra høyresiden», påpekte Aarebrot. «Når venstresiden følger folkeviljen er ikke dette tilfellet». 

Aarebrot redegjorde så for noen skiller han bruker i forbindelse med populistbegrepet;

1) «Prosjadister» er politikere som har troen på at de kan redusere skattene uten å redusere velferden. 

2) «Xenofob-komponenten», hvor en har frykten for de fremmede. Frykten for at andre får fordeler som du som har bodd der hele livet ikke får. «Forakt for svakhet. En angriper de svake og de andre. Dette elementet er jo veldig tydelig i Trumps ideologi hvor meksikanerne har all skylden, de andre».

3) Den tredje komponenten er kritikken om det offentlige apparatets evne til å levere det de lover. Kritikken av mangelen på velferdsstaten. Eksempelvis når barnevernet tar en unge de ikke burde ta. 

«I Fremskrittspartiet har du alle de tre [komponentene]», forklarte Aarebrot.  

Hagtvet kom med noen avsluttende ord før spørsmålsrunden. «Legg merke til hvor fascinerende det sammenliknende studiet av politiske systemer er… Når du kommer til Italia, så har vi ikke bare xenofobe tendenser… men en har også regionale tendenser… Legg merke til det klassiske en studerer her, det er skillelinjestrukturen. Klasse, region, religion, kjønn, alder… det er kjernen i samfunn». 

Spørsmål fra publikum

Til slutt kom spørsmål om alt fra hvilket monarki som kommer til å falle først i Europa til hvem som kommer til å vinne det amerikanske presidentvalget. På det første spørsmålet svarte Hagtvet at Sverige er det første monarkiet som faller, mens Aarebrot var noe uenig og la til grunn for at kvinnefremgangen kommer til å redde monarkiene i Sverige og Norge. På det andre spørsmålet svarte Aarebrot at moderne makroundersøkelser ved blant annet UiB har kommet frem til at det er 80 % sannsynlighet for republikansk seier. Hagtvet siterte en kjent valgforsker, Butler, som hevder at en aldri kan forutse hvem som kommer til å vinne. 

 

Lydopptak fra frokostmøtet blir tilgjengelig på Studentersamfunnets soundcloud-bruker innen kort tid for deg som er interessert i å høre hele samtalen. 

 

Link til event på Facebook

Link til event på Studentersamfunnets nettsider

Logg inn