Nyheter

Idiokratiet

I samarbeid med Klassekampen arrangerte vi debatt om demokrati, elitisme og populisme, torsdag 1. september. Tivoli på Kvarteret ble fylt opp til randen av et engasjert publikum.

 

Innlederne var nyhetssjef i Klassekampen, Mimir Kristjánsson, Aksel B. Sterri, kommentator og debattredaktør i Dagbladet, og Ingvild N. Stub, Statssekretær ved Statministerens kontor.

Kvelden startet med en avstemning med nettjenesten Kahoot, hvor publikum fikk mulighet til å stemme over fire forskjellige spørsmål om de aktuelle temaene. Særlig interessant var det tredje spørsmålet, hadde verden vært et bedre sted om du hadde vært en eneveldig diktator? Hvor Kristjánsson på humoristisk vis svarte med latterfull respons fra publikum;
-    Jeg må svare nei, men jeg har jævlig stor tro på meg selv.

Videre handlet åpningsspørsmålet fra møteleder om hvordan det skal gå med langsiktige klimaplaner i politikken når realiteten ser ut til å være at dagens velgere ikke helt forstår hva som foregår.
-    På dette området er de folkevalgte vesentlige dummere enn folk flest, startet Kristjánsson, og fortsatte; Jeg skal ikke si at ting blir perfekte når folket styrer... men jeg mener at vi har en vesentlig bedre sjanse enn om politikerne tar disse beslutningene på toppmøtene i København...der det gikk rett i dass.

Videre fikk Sterri, som var noe mer kritisk til folkestyre, spørsmål om hvordan elitene kan overtale velgerne til å ta intelligente valg.
-    Mimir antar at det er en mismatch mellom velgerne og politikerne, hvor da velgerne åpenbart er veldig opptatte av å være klimavennlige, også har en en elite som vil jobbe jævlig hardt for [økonomisk] vekst, og på bekostning av klima...men det tror jeg ikke er noen god analyse av politikken i dag...tvert imot [forstår] våre folkevalgte, med unntak av ett parti spesielt, at vi bør ta noen alvorlige grep, men at de ikke tør det på grunn av velgerne.
Her understrekte til slutt statssekretær Stub at «Det grønne skiftet», derav en mer klimabevisst politikk, er i gang på Stortinget, og at den jevne politiker har respekt for folket.

Deretter ble Storbritannias «Brexit» bragt inn i debatten. Her understrekte Sterri at dette tilfellet viser at folkeviljen ikke alltid er det rette å gjøre, og at en derfor har et ‘elitestyre’, også kalt representativt demokrati som skal ta fornuftige beslutninger. Stub påpekte videre at gjennomgående problemer de siste årene i Storbritannia har vært økende politikerforakt og et negativt syn på EU. Kristjánsson argumenterte deretter for at folket alltid må få bestemme, uavhengig av om det tar dårlige valg, og kristiserte det han kalte en moraliserende vurdering av «Brexit».

Til slutt ble det åpnet for spørsmål fra publikum. På spørsmål om en ser en økende fientlighet mot elitene i vestlige land svarte Kristjánsson at elitene har feilet på å levere tilstrekkelig politikk når det kommer til innvandring og ulikhet, og at dette har ført til misnøye og økt oppslutning rundt populistiske partier og politikere. Et annet spørsmål handlet om en eventuell ‘overstyring’ av «Brexit»-resultatet vil være legitimt. Her påpekte Stub at Parlamentet er den øverste beslutningsmakt i Storbritannia, men at en eventuell overstyring kan gi økt misnøye og ammunisjon til radikale krefter i landet.

Andre temaer og spørsmål ble også snakket om i løpet av debatten. Om du er interessert i å høre hele debatten, kan du gå inn på Studentersamfunnets soundcloud-side, hvor podcast fra hele debatten er lastet opp.

 

Link til event på Facebook

Link til event på Studentersamfunnets nettsider

Logg inn