Nyheter

Kirkebø om kirkevalget

Karl Johan Kirkebø er kandidat nummer tre i Bjørgvin menighet og leder Åpen folkekirke. Han sa til BT: "Det kirkelige valget i Bergen ser ut til å bli en skikkelig thriller."
Karl Johan Kirkebø er fra Sunnmøre og har blitt kalt "kirkebygger" i dobbel betydning, han har 7 år som menighetsansvarlig og har vært aktiv i menigheter siden han ble ferdigutdannet. Kikebøe kommer fra en misjons- og avholdsfamilie, men selv drikker han kun vin. Han slåss for at alle skal føle seg velkommen i kirken, uansett om man er homofil eller har ulike meninger enn kirken. Kirkebø er leder av Åpen folkekirke, i tillegg er han nestleder i Fyllingsdalen Arbeiderparti og styremedlem i Arbeiderpartiet. Han står som kandidat 45 på kommunestyrevalget i Bergen. Angående vigsel av likekjønnede par har Kirkebøe sagt til BT: "Kirken må være for alle".
 
Kirkebøe sier det blir spennende å se hvordan kirken skal skape harmoni og ikke splittelse innad i kirken. Han ønsker å tilrettelegge plass Han ønsker å tilrettelegge… til alle de ulike meningene som menneskene Norge har. Kirkebø sier det blir spennende å se hvordan kirken skal skape harmoni og ikke splittelse innad i kirken. Han ønsker å skape plass til alle de ulike meningene som menneskene i Norge har.
 
Hvilke saker står Åpen folkekirke for utenom likekjønnet vielse? Siden i media har det vært en polarisering med fokus på likekjønnede par. Kirken skal ha en helhetlig tilsettingspolitikk der søkere ikke diskvalifiseres på bakgrunn av kjønn, samlivsform, seksuell orientering, funksjonsnivå, alder eller etnisitet." Valgprogram 2016-2019 for Åpne folkekirke i Bjørgvin. Dette gjenspeiler hvordan de ønsker generelt at den moderne kirken skal være. Altså en åpen og inkluderende kirke for alle, mens Levende folkekirke er mer konservativ. Det er kun 5 av 19 som ønsker likekjønnet vielse i kirken. Der flere ønsker at alle skal ha samme mening, som fører til en mer homogen kirke. Det er første gang at kirken har hatt en eget politisk program.
 
Hva er dine kampsaker? "Fokus på frivillighet, på å ta vare på de ansatte, og bygge god debatt-og uenighetskultur i kirka". I Bjørgvin stiller ikke Åpen folkekirke, men går ut med tre anbefalinger som en kan sette kryss på. En kan maks sette av tre kryss, men det er ingen krav til at man må sette kryss. Kort forklart om anbefalingene utenom Kirkebø, kandidat nummer 2 er studenten Nora Sætre Baartvedt. Hun er opptatt av tilrettelegging for ungdommer, arbeid og kirkelig utdanning. Mens tannlegen Vemund Alte Øiestand vil ha bedre samtaleklima og utvikle demokratiet til at alle som jobber i kirka har samme arbeidsgiver. Dette er hentet fra en brosjyre fra Åpen folkekirke i Bjørgvin.
Det er store fordeler med to lister, men dette er dessverre ikke innført i hele Norge (eller Bergen). Siden man har ca 20 personer som man må klaregjøre for å vite ut hvordan de stiller seg til viktige saker, selv om det er mulig å ta en bra test på kirkevalget.no. To lister mer demokratisk, siden man ta ut tema som miljø, innvandring, økonomi, og medlemskap neste gang. Mens abort ikke er tema for nåværende program for Åpen folkekirke. Kirken er en del av fellesskapet, og dermed et samfunnsansvar forklarer Kirkebø.
 
Hvordan stiller dere til vielsesretten? Håper at den består i kirken, men det er en mulighet å fjerne den. Da ville det ha foregått en forbønnshandling for ekteskapet. Det er ikke på retning den veien, men det er en mulighet.
 
Bør man melder seg ut av kirken for demonstrere for at homofile skal få like muligheter? Det som er best er å bli i kirken siden da har man muligheten til å endre kirken innenfra. Håper at de som har forlatt kirken for å demonstrere kommer tilbake når den norske kirken følger etter nabolandene våre, Sverige og Danmark. Det viktigste blir uansett respekt for de ulike meningene framover sier Kirkebø.
 
Hvordan er det med forhåndsstemming ved kirkevalget? Kirkerådet har bestemt at det er siste frist 1. september, flere menigheter hørte ikke etter og gav ikke mulighet for å stemme likevel. Kirkebø at forklarer dette som elementer av sabotasje. De konservative som ikke ønsker likekjønnede par muligheten til å gifte seg i kirken, begrunner dette med hva Bibelen sier. Men det gjør også Åpen folkekirke, bare med en annen tolkning. Kjærlighet kjenner ingen grenser og overgår kjønn.
 
 
Av Astrid Amalie Storflor Hegge  

Logg inn