Nyheter

Oljeuka

Foto: Divulgação Petrobras / ABr - Agência Brasil @ Wikipedia Foto: Divulgação Petrobras / ABr - Agência Brasil @ Wikipedia

Oppdagelsen av olje på slutten av 60-tallet har hatt stor betydning for det norske samfunnet. Oljen har etablert seg som en av Norges viktigste ressurser – den står for en betydelig andel av bruttonasjonalproduktet og sysselsatte i 2015 over tre hundre tusen nordmenn.  

Imidlertid er det ikke alle land som oppdager naturressurser og hvor fellesskapet får dra nytte av det. Et paradoks, ofte omtalt som ‘ressursforbannelsen’, legger til grunn for at oppdagelse av naturressurser for mange land er en forbannelse fremfor en velsignelse. Kjernen i argumentet er at en har sett en tendens til sammenheng mellom land som oppdager naturressurser og lav økonomisk vekst, mindre demokrati og generelt mindre utvikling enn i land med færre naturressurser. Et interessant spørsmål i forbindelse med dette er om andre land kan følge Norges suksessfulle velferdsmodell som på mange måter ble muliggjort av tilgangen på naturressurser som olje. 

Oljen har som kjent flere baksider. Noen vil kanskje hevde at det er en ressurs tilhørende det forrige århundret. Sett fra et miljøperspektiv er bruken av fossilt brennstoff noe som bør opphøre så fort som mulig. Samtidig kan det se ut til at det norske samfunnet er blitt så avhengig av olje at det er noe som i beste fall må fases ut over en lengre tidsperiode. Dessuten bidrar eksporten av olje til betydelige inntekter til staten. Petroleumssektoren stod for 15 % av bruttonasjonalproduktet i 2015. Dette er en nedgang fra tidligere år, men det skyldes først og fremst reduserte inntekter fordi prisen på olje har gått ned. 

Mange er nå enige om at en bærekraftig omstilling må ta plass. Kan oljeplattformer omstilles til oppdrettsanlegg eller massive vindparkkomplekser slik Miljøpartiet De Grønne har foreslått? Kan petroleumsingeniører ansettes for å utvikle fremtidens bærekraftige energikilder? Statoils konsernsjef uttalte nylig at en omstilling er nødvendig for å skape mer aktivitet i fremtiden. Satsning på fornybar energi kommer til å bli en viktig del av omstillingen. FNs klimapanel har også påpekt gjennom sine rapporter at utslipp kanskje må reduseres med så mye som 70 % for å unngå de potensielle konsekvensene som økte temperaturer og naturkatastrofer.  

Oljebransjen har også bidratt med finansiering til norsk kultur i mange år, men de siste årene har det oppstått en bevegelse mot denne sponsingen. Flere og flere tar avstand fra oljepengene. Eksempelvis er Øyafestivalen den siste av mange som har underskrevet et opprop mot oljesponsing av norsk kulturliv . Flere artister har også boikottet by:Larm grunnet Statoils stipendsponsing. 

Oljeindustrien møter utfordringer fra mange hold. Kan en så viktig industri omstilles til å bli en industri basert på bærekraftige energikilder, og samtidig opprettholde de samme inntektene og sysselsettingen? 

Fra 19.-24. april inviterer Studentersamfunnet i Bergen til semesterets fokusuke: Oljeuka. Fem interessante møter vil blant annet ta for seg de ovennevnte  temaene. Lørdag 23. april avsluttes fokusuka på Kvarteret med et forrykende helhus! Her vil du få muligheten til å gå på samtalemøte, konsert, teater og ølsmaking.  

Vel møtt!

 

Link til event på Facebook 

Logg inn