Nyheter

Politisk aften på Legal

Politisk aften på Legal Legal

Torsdag 1. oktober tok Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre og Mímir Kristjánsson, nyhetssjef for Klassekampen turen innom Legal for en uformell politisk debatt.

En rekke interessante temaer ble snakket om i løpet av kvelden, blant annet Kristjánssons nye bok, MDG, Forsvaret, valget i Storbritannia og den nye straffeloven.

Kristjánsson avslørte at hans nye bok omhandler Island og bankkrisen som tok plass i 2008. Han mente at Island, satt inn i en internasjonal sammenheng, fungerer som et forskningslaboratorium for forskjellige politiske styringsreformer. Rotevatn påpekte på humoristisk vis at det var en god bok med mye drikking.

Videre hevdet Rotevatn at MDG er et parti som konsekvent utelater å si noe om hvem de vil samarbeide med på forhånd av valg, og påpekte at Venstre og MDG ikke er enige i sine respektive miljøprogram. Kristjánsson fortalte at han tror at MDG prøver å bringe en ny dimensjon inn i politikken. - «MDG er venner med alle og fiender med ingen», argumenterte Kristjánsson for. Han la også til at det er viktig å ta radikale forslag fra partier som MDG og FrP på alvor, i stedet for å latterliggjøre det.

Forsvaret er et sløseri med penger, påstod Kristjánsson, men påpekte også at det har en viktig sosialiseringsfunksjon for samfunnet. Han mente også at Forsvaret bør gå fra å være innsatsbasert til å bli mer nasjonalt rettet, med å vurdere å gjeninnføre en mer universell verneplikt. Videre ble Norges sikkerhetstrusler diskutert, deriblant Russland. Rotevatn siterte videre et utsagn fra en FrP-politiker, med latterfull respons fra publikum:                                                                                                                                                               - «Det eneste som vil stoppe Russerne er de dårlige veiene på Sørlandet».

Mot slutten ble valget i Storbritannia diskutert, og særlig brakvalget til Jeremy Corbyn. Her ble det blant annet hevdet at Corbyn er en ‘antipolitiker’ som kuppet nominasjonsvalget i Labour Party, men at han mangler reell støtte i befolkningen. Siden Corbyn er en ‘antipolitiker’, vil det være vanskelig å forutse hva han kan få til, påpekte Kristjánsson.

Et smekkfullt lokale på Legal, et engasjert publikum, og en innholdsrik debatt førte til at dette ble en kveld med god stemning.

 

Link til Facebook-event

Link til arrangement på Studentersamfunnets nettsider

 

 

Logg inn