Nyheter

Rus forbeholdt samfunnseliten

Tirsdag 7. februar holdt Studentersamfunnet samtale om boken Hasj og Høykultur sammen med forfatterdebutant Tobias Nordbø, dens omhandling av tema rus og klassesamfunn, om hasj og høykultur blant studenter i Oslo.

Hasj og Høykultur er på sett og vis en roman Norge manglet, mener Nordbø som ser sin bok også som et slags innlegg i den omfattende samfunnsdebatten angående dop-forbud og spørsmål om legalisering.

Nordbø har blant annet erfaring som humor-tekstforfatter, noe som på sett og vis setter sitt preg på hans fortellerstil. Romanen til tross for sin omhandling av ganske alvorlige temaer og delvis mørke omstendigheter holder en humoristisk og jordnær stil.

Det er tydelig at Nordbøs egen bakgrunn har preget bokens utforming både språkmessig, men også med tanke på den innholdsrike historien. Som han sier når en skal skrive begynner en ofte med utgangspunkt i seg selv og egne erfaringer, likevel vil formatet på historien prege innholdet i den grad at en gjerne skaper nye hendelser eller karakterer. Ofte vil også hovedkarakteren som gjerne er bygget i en selv eller noe en kjenner, naturlig bli til sin egen sammen med historiens utvikling.

I boken er klasseskiller et gjennomgående tema da hovedkarakteren ”Sebastian”, Stavanger-gutt som kommer fra en familie med dårlig råd, befinner seg innlemmet i Oslos elite. Siden ”Sebastian” ønsker gjerne å ta del i denne livsstilen og søker status i det sosiale hierarkiet, blir løsningen for å møte de finansielle kravene til å føre en slik livsstil å bli ”weed-dealer”.

”Sebastian” presenteres som en person veldig bevisst over de ulike klasseskiller som finnes i det norske samfunnet – eller kanskje mer nøyaktig – i hovedstaden. Nordbø hevder, som innflytter selv, at folk som flytter til Oslo gjerne ser mer av de ulike klassemekanismene som eksisterer der enn de som er vokst opp i byen.

Nordbø forteller videre at han ønsket å skrive om en norsk person som kjenner konsekvensene av forbudet virkelig på kroppen. Derfor, til tross for at det er en roman og således trenger nødvendige grep, vendinger og action, er det en historie som er lagt ganske nær virkeligheten. Han forteller at han ønsket å ha med karakterer som han syntes det var gøy å skrive om, hvor det humoristiske og det alvorlige kunne samhandle. I den grad også om studielivet som på sett og vis er en egen verden, fortsetter Nordbø. En verden bestående av forskjellige erketyper som er både morsomme og interessante og som kan tilføye ulike elementer til historien.

Om selve prosessen for å bli en publisert forfatter forteller Nordbø at det er en skummel dog givende prosess. Og når noe som har virket så uoppnåelig så lenge endelig gjennomføres, blir det veldig frigjørende å gi ut en bok. Han forteller at i begynnelsen må en kunne ha en slags arroganse – klart jeg kan!-holdning – om en i det hele tatt skal kunne begynne noe sted. Nordbø konkluderer at han har satt ord i en rekkefølge – og det har absolutt gitt mersmak! Veien videre blir spennende og vi ønsker Tobias Nordbø lykke til med fortsettelsen.

Du kan også høre podcast fra hele møtet lenger nede på siden!

 

Dette semesteret vil Studentersamfunnet i Bergen har RUS som fokustema. Rus i ulike former, aspekter og fra forskjellige perspektiver. Vi ønsker velkommen videre til vår ’Rus-serie’ samt også til våre andre møter!
Vel møtt!

 

Av Lina Halvorsen

Media

Hasj og Høykultur Podcast

Logg inn