Nyheter

Samferdsel: På skinner eller ville veier?

Foto: smugwimp, pixabay Foto: smugwimp, pixabay

Torsdag 7. april tok Studentersamfunnet imot storbesøk på Kvarteret i forbindelse med en het debatt om samferdsel. Disse inkluderte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun, næringspolitisk sjef i Bergens næringsråd, Atle Kvamme og Kvinnepolitisk leder i SV, Marthe Hammer.

Rammene for debatten var hovedsakelig vei og bane. Debatten tok først for seg ansvarsfordeling i henholdsvis nasjonal, kommunal og fylkeskommunal avdeling. Deretter ble noen tall i forbindelse med gods- og persontransport gjennomgått, miljøperspektivet, og til slutt konkrete prosjekter og forslag.

Vegvesenet, jernbaneverket, Avinor og Kystverket er deltakere i den nasjonale transportplanen som legger rammeverket for hva som skal gjennomføres. Solvik-Olsen understrekte imidlertid at en nå har delegert ansvar i større grad over til deltakerne i transportplanen, da det er disse som sitter med ekspertisen. Et resultat blir at flere beslutninger tas på lokalt nivå. Fylkesordfører Hestetun påpekte på den annen side at en har 133 kroner for hver meter vei i fylkene til drift og vedlikehold, mens en har 600 kroner til det tilsvarende på riksveier. Prioriteringene er med andre ord tydelige. Noe som gjør det problematisk er at næringslivet på Vestlandet stort sett bruker fylkesveiene.  

- Men det som er viktig å få med seg, er at det for hvert prosjekt som påbegynnes, trengs det en reguleringsplan, og reguleringsplanene blir utarbeidet og besluttet av kommunene, og det er viktig å ha med seg som et premiss når en skal klare å realisere det en skal realisere, påpekte fylkesordfører Hestetun.

Samferdselsministeren nevnte videre at reguleringsplanene strengt tatt er noe han må forholde seg til, men at en samtidig må slutte å la kommunene ha knyttneven rundt de store veiprosjektene. En må ha en statlig plan. Kommunene skal ikke ignoreres, men veiene krysser mange kommuner, og lokale krefter påvirker i for stor grad hvor det bygges vei. Hovedregelen fra nå av er at veier skal legges utenfor tettsteder, understrekte samferdselsministeren videre. Det forbedrer situasjonen til trafikantene, men også sikkerheten til de som bor i tettstedene.

- Du [samferdselsministeren] representerer en sentraliseringsregjering. Det er det ingen tvil om, det ser en på alle områder….Staten skal ikke kuppe alle kommunale reguleringsplaner, for da blir lokaldemokratiet helt umulig å følge, responderte fylkesordfører Hestetun.

Hva det handler om er hva en har bruk for, argumenterte Kvamme videre for. Næringslivet er avhengig av måter en kan transportere varer til markedene på. «Det er ingen som har det så travelt som en død laks. Går det lang tid, så må prisen ned. Tid er penger.» En må legge til rette for at veiene eller jernbanen er av så bra standard at en ikke blir stående i kø. Bergen er et eksempel på dårlig trafikkavvikling, hvor for mye trafikk går gjennom sentrum. Vestlandet har konkurranseulemper i forhold til andre deler av landet fordi infrastrukturen ikke er tilstrekkelig.

Miljøperspektivet ble deretter tatt i betraktning. Grønn og bærekraftig satsing er en viktig del av samferdselsspørsmålet, argumenterte Hammer for. Om en satser på jernbane, kollektivtilbud, sykkel og gange eller store 4-felts motorveier med 110 fartsgrense, er det som skiller de som er mest opptatt av miljø og de som er mest opptatt av bil. Dagens regjering prioriterer veiutbygging og privatisering.

Samferdselsministeren svarte følgende på påstanden; -Dette vil dere oppleve er en debatt om at enten så er du for bil og er miljøversting, eller så er du for jernbane og er snill…Dette handler om at vi er et mangfoldig samfunn med ulike behov. Bor en på Grünerløkka så kan en sykle til rådhuset, og det fungerer…Bor en på Odda og jobber i Rosendal så fungerer ikke sykkelen. Det er sannsynligvis ikke slik at bussen tar deg dit heller…  

Den planlagte pausen ble for øvrig sløyfet grunnet ivrige debattanter.

Lydopptak er tilgjengelig her for deg som er interessert i å høre hele debatten.

 

Link til event på Facebook

Link til event på Studentersamfunnets nettsider

Logg inn