Nyheter

Siste innsats i semesterets korrekturmaraton

Sos.kom.jpg

Semesterets programredaksjon går mot slutten, men enda gjenstår det et par kopper kaffe, et siste fellesmåltid og et par tekster å korrigere.

 

Korrekturgruppen til Eirin Aavik Schanke er nettopp ferdig med den siste korrektur av debattkomiteens møtetekst om velferdsstaten.

-        - Nå kommer ikke tekstene fortløpende lenger og vi får litt mer tid til å slappe av mellom tekstene. Det er greit, sier Eirin.

       - Hvordan har det vært å jobbe med korrektur?

-        -  Det har vært svært givende å få lov til å se på tv mens vi har ledd av tekstene til vårens semester. Samtidig har vi fått god bruk av vår kunnskap innen tegnsetning, som det til tider har vært mangel på hos andre. sier Eirin spøkefullt.

- H  - Hva er det møte du gleder deg mest til?

-         - Jeg tror debatten om IS blir veldig spennende. Dette er nok et av de mest aktuelle tema som debatteres, og det er svært viktig å avgjøre hvordan Norge skal bidra i konflikten.

Korr nede.jpg

I Brønnen jobbes det iherdig med de siste rundene med tekstkorrigeringer 

I etasjen under har sosialkomiteen kontor. De har jobbet utrettelig hele uken med å lage mat, trakte kaffe og dele ut snacks. Sara Bjønness Hagfors er på vei ut døra med en ny kaffe og mener progred er en kjempefin anledning til å bli bedre kjent med nye medlemmer.

-         Du treffer folk i andre komiteer og får en bedre oversikt over hvem som er med før semesteret starter. Sånn sett er det veldig greit, sier Sara.

Ingvild Goksøyr har sin første uke som sosialansvarlig i Aktueltkomiteen og synes det har vært kjekt å være kaffe og kos-ansvarlig.

-         Det er et ansvar som passer meg veldig bra fordi jeg ønsker å bli mer engasjert i organisasjonen. Da er det greit å starte med en kopp kaffe sier Ingvild.

 

Programredaktør Ida Synnøve er veldig fornøyd med arbeidet.

-        Nå mangler vi faktisk bare tre tekster som ikke er ferdig, men de sitter fast hos Styret, sier hun.

PR-ansvarlig Sigmund Ditmansen har dette å si om arbeidet: -det går bra, før han dykker tilbake ned i annonsedokumentet.

- Annonsene er som de er, de, humrer han. -Vi har mange trofaste annonsører som gjør det mulig for oss å utgi et programblad hvert semesteret. Dette er vi veldig glad for.

Ida og Sigmund.jpg

Det lille kontoret, arbeidsplassen til Programredaktøren Ida Synnøve Solheim og PR-ansvarlig Sigmund Ditmansen

Studentersamfunnets leder Håkon Randgaard Mikalsen sier dette om årets åpningsmøte 22. januar:

 - Åpningsmøtet er et samlingspunkt for alle studenter der vi markerer starten på ikke bare et nytt semester for oss, men for hele studentbergen. I tillegg er det programslipp, så for oss er det en festdag der vi feirer semesteret og alt vi har jobbet med. Vi har lagt ned enormt mye arbeid i det programbladet som vi presenter på åpningsmøte vårt. Derfor er vi glad for en anledning til å invitere alle våre støttespillere, venner og andre studenter for å feire nok et semester i Pinnsvinets tegn.

Rådsleder Evelyn Holmøy jobber også med årets åpningsmøte:

-         - Vi ønsket å lage et åpningsmøte som gjenspeiler at det er starten på et nytt år som etterfølger et år preget av krig, flyktninger, terror, samt store endringer i den europeiske politiske sfæren. Og temaet vi har tenkt oss er demokratiets utfordringer i lys av dette. Går vi for eksempel i retning av et mer polarisert samfunn? Vi tenker å se på hvor godt rustet de europeiske demokratiske institusjonene er til å møte en ny hverdag preget av nye utfordringer. Dette er innlederne Hans Petter Graver og Stein Ringen eksperter på.

 

Alt i alt er det god flyt på den siste dagen av semesterets programredaksjon. Følg med på Facebook, på nyhetsbrevet vårt eller her på nettsiden for å få mer informasjon om semesterets møter. I slutten av januar dukker også programbladet opp på et studiested nær deg.

 

 

Logg inn