Program

Blant hentai og kawaii

Blant hentai og kawaii
  • Dato: 07.11.2018 - 07.11.2018

  • Tid: 18.00 - 20.00

  • Sted: Olav H. Hauge-salen, Litteraturhuset

  • Komite: Kultur

  • Møteleder: Ida Emilie Krogvig

  • Innledere:

    Reiko Abe Auestad, professor i Japanstudier, UiO

 

Folketalet krympar. Stadig færre unge vil ha et forhold. Fødselstala er blant dei lågaste i verda. Noko er gale i det ein gong so framgangsrike landet Japan.

 

Japan har ein enorm sexindustri og ein svært seksualisert populærkultur. Dei har òg ein arbeidskultur som gjer det vanskeleg å oppretthalde eit familieliv. Stadig fleire japanarar har give opp kjærleiken. Studentersamfunnet i Bergen skal sjå nærare på kva konsekvensane for landet kan bli.

 

Reiko Abe Auestad er professor i Japanstudier ved UiO og har japansk popkultur og kvinners stilling i samfunnet som spesialfelt. Ho hjelper oss å forstå kva som er grunnen til at unge japanarar gir opp kjærleiken i ein kultur som er gjennomsyra av erotikk.

 

Logg inn