Program

Dystert møte

Dystert møte
  • Dato: 15.11.2017 - 15.11.2017

  • Tid: 18.00 - 20.00

  • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

  • Komite: Kultur

  • Møteleder: Viktor Drønen

  • Innledere:

    Arne Johan Vetlesen,

    Professor i filosofi ved UiO

For mange kan det virke som om problemene tårner seg opp i verden: flyktningkrise, klimakrise, tillitskrise. Er verden så ustabil som den ser ut?Her er scenarioet: Russland utvider sitt territorium, Kinahevder sin suverenitet overnabolandene - stater over hele verdenstyres av hensynsløse despoter. I mellomtiden vinner populismen fram i Europa og Amerika og det stilles spørsmål ved det liberale demokratiet slik vi kjenner det. Vi klarer ikke å samle oss om felles planer for å stanse klimaendringene, og vi klarer ikke å redde menneskene som er på flukt over Middelhavet.

Faller verden sammen? Hvordan står det til med den oppvoksende generasjons framtidsutsikter når det kan se ut som om vi skal arve en verden i oppløsning?

Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO, kommer til oss for å diskutere hvordan vi skal forholde oss til en stadig mer multipolar verden hvor det ikke lenger er USA som er i føringen. Det kan virke som vi tviler på hvilkenretning vi beveger oss i.

Hvordan ser framtida ut?

Logg inn