Program

Fremtidens samfunn: Bioteknologi

Fremtidens samfunn: Bioteknologi
  • Dato: 15.03.2018 - 15.03.2018

  • Tid: 18.00 - 20.00

  • Sted: Det Akademiske Kvarter

  • Komite: Upop

Det finnes en bioteknologilov – sju paragrafer som skal “sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle.” Snart skal den oppdateres. 

INNLEDERE
- Truls Petersen, idéhistoriker og seniorrådgiver i Bioteknologirådet
- Elisabeth Gråbøl-Undersrud, tidligere stamcelleforsker og seniorrådgiver i Bioteknologirådet

Den nåværende bioteknologiloven er fra 2003. I mai skal Stortinget ta stilling til et nytt lovforslag. Dermed skal de også ta stilling til store spørsmål: Mye er mulig, men hva skal tillates i fremtiden?

Assistert befruktning, fosterdiagnostikk og egg til forskningsbruk er blant punktene som skal behandles. Mye som er tillatt i andre land, er forbudt i Norge. Meningen er delte. Henger vi på gjerdet, mens ny teknologi tas i bruk verden over? 

Noen er stolte av bioteknologiloven. Andre mener tilbakeholdenhet og skepsis lenge har preget utviklingen i Norge. En revidert lov vil vise om dét også er veien videre. Har vi grunn til å være så påpasselige som vi er, eller står dette ene og alene på at vi lar verdiene våre spille hovedrollen? 

Det finnes ingen dumme spørsmål når Bioteknologirådet og Studentersamfunnet i Bergen inviterer til et åpent arrangement. Hva mener du bør være lov når det gjelder redigering av liv og mangfold?

Truls Petersen og Elisabeth Gråbøl-Undersrud står beredt til å svare på hvilke spørsmål du enn måtte ha om utviklingen. Det blir gratis inngang og enkel servering.
 

Logg inn