Program

Frihet og ansvar

Frihet og ansvar
 • Dato: 17.04.2018 - 17.04.2018

 • Tid: 18.00 - 20.00

 • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Upop

 • Møteleder: Ada Gjedebo Hetland

 • Innledere:

  Linda Gröning
  Professor i rettsvitenskap
  ved UiB
  Johan Frederik Storm
  Professor ved Institutt for
  medisinske basalfag, UiO
  David G. C. Vogt
  Stipendiat i filosofi
  ved UiB

Spørsmålet om fri vilje har vært stilt i århundrer, og vårt rettssystemet avhenger av svaret.  Kontroll over egne handlinger er kanskje ingen selvfølge  kan vi da stilles til ansvar?

Premisset for lovverket er en antagelse om at vi har fri vilje, men allerede på 1980-tallet viste eksperiment at man kunne forutsi en persons handlinger før vedkommende var klar over det selv. Kan vi da forsvare et rettssystem som legger til grunn for at mennesker aktivt velger mellom gode og dårlige handlinger?

Vi velger ikke impulsene våre. På det mest grunnleggende nivået styres handlingene våre av kjemiske prosesser i hjernen, som kan bli påvirket av både ytre og indre stimuli eller tilfeldige mutasjoner. Hvis vi ikke har kontroll over disse prosessene, undergraver dette ideen om at vi har fri vilje. Kan vi da stilles til ansvar for våre såkalte valg?

 

For å belyse grunnlaget for straff har vi invitert representanter fra en rekke relevante disipliner. Professor i rettsvitenskap Linda Gröning, arbeider med ansvar og utilregnelighet hos kriminelle. Johan Frederik Storm er professor og leder for en forskergruppe som arbeider med hjernens signaler. Stipendiat i filosofi David G. C. Vogt som spesialiserer seg på spørsmål vedrørende rettferdighet, straff og alternative metoder.

Logg inn