Program

Integrering på ville veier?

Integrering på ville veier?
 • Dato: 01.02.2018 - 01.02.2018

 • Tid: 18.00 - 20.00

 • Sted: Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Debatt

 • Innledere:

  Anne-Marit Presterud

  Leder for integreringsetaten

  til Bergen kommune

  Torkil Åmland

  Statssekretær fra Justis-

  og beredskapsdepartementet

Siden 2015 har det kommet flere tusen flyktninger til Norge. Hvordan bør vi ta imot våre nye landsmenn?

Refugees Welcome to Norway, En god nabo, HELLO! og andre private initiativer tar på seg ansvaret å legge til rette for integrering. Vellykket integrering er essensielt for alle parter, men det hersker uenighet om hvem skal ha ansvaret og hvordan det gjøres på best mulig måte.  

I løpet av flyktningskriseåret 2015 kom det over 30 000 asylsøkere til Norge. Nå har stormen stilnet, og det er på tide å legge en plan for hvordan skal vi møte utfordringene i årene som kommer.

Ipsos gjennomførte i februar 2017 en undersøkelse om nordmenns holdninger til integrering og innvandring, her kom det frem at 40 % av nordmenn mener integreringen fungerer dårlig. Har regjeringens integreringspolitikk slått feil?

For å besvare alle disse spørsmålene har vi fått med oss Torkil Åmland, statssekretær fra Justis- og beredskapsdepartementet, og Anne-Marit Presterud, som er leder for integreringsetaten til Bergen kommune.

Logg inn