Program

Konkret aften: Betong

Konkret aften: Betong
 • Dato: 17.10.2017 - 17.10.2017

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Upop

 • Møteleder: Ada Gjedebo Hetland

 • Innledere:

  Svein Lund
  Arkitekt

  Flere innledere annonseres

Betong er verdens mest brukte byggemateriale, og kan være løsningen på fattigdomskrisen. Samtidig har den voldsomme produksjonen av betong har en mørkere side.  

Fordelene med betong er at det er billig, fleksibelt når det formes, og det tåler alt slags vær når det har tørket. Dette gjør det egnet til bygging av veier, broer og bygninger. Selv om produksjonen av betong er karboneffektiv sammenlignet med andre materialer, fører den utbredte produksjonen av betong til et karbonutslipp som tilsvarer hele luftfartsbransjens. 

Samtidig kan betong ha en sentral rolle for å utbedre infrastrukturen i fattige land, og eksperter mener det billige materialet vil være viktig for å løfte den tredje verden ut av fattigdom. Er betong løsningen på fattigdomskrisen?  

Til møtet har vi invitert arkitekt Svein Lund, som er prisbelønnet for sine betongprosjekter.  På møtet vil vi stille viktige spørsmål om framtida til betong, og om hvordan utbygging av miljøskadelige materialer i det hele tatt kan rettferdiggjøres.

Logg inn