Program

Korrespondentkveld

Korrespondentkveld Foto: Wikimedia Commons
 • Dato: 18.10.2017 - 18.10.2017

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Kultur

 • Innledere:

  Morten Jentoft
  NRK
  Jørgen Lohne
  Aftenposten

  Flere innledere annonseres

Du ser dem i egne spalter i de store avisene eller sent på kvelden på NRK2. Men hvordan ser hverdagen til en utenrikskorrespondent ut?  

Det kan virke utfordrende å måtte dekke alt fra regionale politiske valg til popkulturelle fenomener, men slik er arbeidsdagen for utenrikskorrespondenten. Gjennom endringene i nyhetsmediet har utenrikskorrespondenten også måttet utvikle seg til å bli et multimedialt talent. Korrespondenten må mestre uttrykksformer i TV-ruta, på radio, i opptak og i skrift, ofte alene eller i samarbeid med noen få andre. 

Korrespondenten befinner seg også ofte i fremmede omgivelser. Hva er forskjellen på å dekke saker i Russland og USA? Er det enklere å finne fram til sannheten i noen deler av verden? Som utenrikskorrespondent dekker man de store hendelsene i et annet land, men man får også et innblikk i hverdagen og blir godt kjent med en annen kultur. 

Til Studentersamfunnet  komme r journalist og forfatter  Morten Jentoft. Han har en årrekke bak seg i  NRK o g erfaring som utenrikskorrespondent i Russland. Sammen med blant annet Aftenpostens tidligere Asia-korrespondent  Jørgen Lohne, skal  det snakkes  om både  trivielle  og alvorstunge deler  av en korrespondents liv. 

Logg inn