Program

KRIG: Cybermakt

 • Dato: 10.04.2018 - 10.04.2018

 • Tid: 18.00 - 20.00

 • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Upop

 • Møteleder: Annonseres

 • Innledere:

  Margrete Raaum
  Daglig leder i KraftCERT
  Kjetil Utne
  Sjef for Cyberforsvarets
  sikkerhetssenter

 

Den digitale slagmarken vokser. Både kraftnett og helseinformasjon blir potensielle mål i kampen om kunnskap. Hva skjer når samfunnet lastes opp på internett?

Forsvarets innbyggerundersøkelse fra 2017 tyder på at flere frykter hacking enn terror.
Opprørsgrupper som angriper verdens forretningsgiganter er et vanlig bilde, men i hvilken grad er statlige aktører engasjert? Kunnskap er makt, og både statlige og ikke-statlige aktører deltar i et maktspill der konsekvensene er uante.

Frykten for hacking utfordrer framtidas velferdsstat og demokratiske prosesser.
Bunkere og sandsekker kan ikke beskytte oss i Cyberspace. Domenet er en kompleks arena, og risikoen kan være høy. Hvordan vernes samfunnet vårt på nett?

Til møtet kommer Margrete Raaum, daglig leder i KraftCERT, som har som formål å overvåke Norges statlige kraftnett og å håndtere uønskede IT-sikkerhetshendelser i kraftbransjen. I tillegg kommer Kjetil Utne, sjef for Cyberforsvarets sikkerhetssenter, Forsvarets enhet for overvåking av egne systemer.

Logg inn