Program

Kunst-, musikk og designuniversitetet

Kunst-, musikk og designuniversitetet Foto: UiB
 • Dato: 10.10.2017 - 10.10.2017

 • Tid: 20:00 - 22:00

 • Sted: Kunst- og Designbygget, Møllensdalsveien 61

 • Komite: Samklangfunnet

 • Innledere:

  Gunnar Parelius
  Prodekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU
  Mona Larsen
  Leder ved Institutt for design
  Anne-Helen Mydland
  Professor ved Institutt for kunst
  Roger Strand
  Professor ved Senter for vitenskapsteori
  Margareth Hagen
  Prorektor ved UiB

Hva skjer når kunst og design blir en del av akademia?   

I januar 2017 ble den tidligere Kunst- og designhøgskolen offisielt innlemmet i UiB. I oktober åpner avdelingens nybygg i Møllendalsveien, og i den anledning samler vi sentrale parter til en spennende diskusjon.    

Universitetet er under press - det forventes produksjon av kvalitetsforskning og god formidling ved alle universitetets avdelinger, men hvordan forsker man på kunst, musikk og design?  

Hvordan påvirkes veletablerte fagmiljøer når de rives opp ved rota, får et nytt navn, og plasseres i et nytt og fasjonabelt bygg på Møllendal? Og hvordan skiller de nye teorifagene ved KMD seg fra de estetiske fagene på HF?  

Gunnar Parelius er prodekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU, og har kjent utfordringene ved å kombinere utøvende kunstfag med teori og forskning. Han møter Mona Larsen, leder ved Institutt for design og Anne-Helen Mydland, professor ved Institutt for kunst. I tillegg kommer Roger Strand, professor ved Senter for vitenskapsteori og Margareth Hagen, prorektor ved UiB. 

Logg inn