Program

Livet etter plasten

Livet etter plasten
  • Dato: 03.04.2018 - 03.04.2018

  • Tid: 18.00 - 20.00

  • Sted: Det Akademiske Kvarter

  • Komite: Upop

  • Møteleder: Charlotte Jensen

  • Innledere:

    Susie Jahren, Forskningsleder ved SINTEF Industri

«Life in plastic, it's fantastic» er ikke lenger en realitet. Har vi egentlig noen gode alternativer?

 

Vår verden har lenge satt sin lit til plastikk - et syntetisk materiale som ikke er nedbrytbart. Havene ødelegges og søppeldyngene fylles. Siden 1950 har vi produsert 8,3 milliarder tonn plast, og kun 9 prosent av dette har blitt resirkulert. Vi slukes inn i plasthvalens mage.  

 

For å komme oss ut, må vi finne nye alternativer. Kjemisk innovasjon gir oss materialer vi aldri har hørt om. Spørsmålet er om disse substituttene kan erstatte plast, og om de i det hele tatt gjør ting bedre. Finnes det et klimavennlig alternativ, og hva er i så fall kostnadene?

 

For å svare på dette, har vi med oss Susie Jahren. Hun er forskningsleder ved SINTEFs avdeling for materialer og kjemi. Legg fra deg bæreposene, og bli med på en fornøyelig aften der vi utforsker hvordan en verden uten plast kan se ut.

 

Logg inn