Program

Musikk og samfunnskritikk

Musikk og samfunnskritikk
 • Dato: 13.11.2018 - 13.11.2018

 • Tid: 20:00 - 22:00

 • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Samklangfunnet

 • Møteleder: Synnøve Reitan

 • Innledere:

  Betty Stjernen

  Punkdronning

  Einar "Engelen" Engelstad

  Musikkjournalist i Bergens Tidende 

  Punkebjarte

  Radiovert og innehaver av Punkebjartes Punkeplater

  Torgeir H. Nærland

  Professor i medievitskap ved UiB

  Leiving

  Hardcore-band

  Musikarar fra Bergen Filharmoniske Orkester

Kultur er ofte fanebêraren for samtalane me har i samfunnet, anten dei er kritiske eller framsnakkande. Kva har spesifikt musikken å seie i samfunnskritikken, spesielt når den er presentert gjennom politiserte sjangrar som punk?

Betty Stjernen, omtala som Bergens punkdronning, vil gi oss eit innblikk i korleis punken organiserte ein felles front mot nynazismen på 80-talet.

Einar «Engelen» Engelstad, musikkjournalist i BT, har sett musikken utvikle seg som plattform for samfunnskritikk gjennom fleire tiår.

Punkebjarte, punkradiovert og innehavar av Punkebjartes Punkeplater, vil gi oss ein introduksjon i den moderne punkescena i Bergen.

Også Torgeir H. Nærland, professor i medievitenskap ved UiB, vitjar oss for å fortelje om dei unike eigenskapane musikken har, samanlikna med andre medier, og korleis den kan nyttast i ein samfunnskritisk kontekst.

Hardcore-bandet Leiving vil gi oss sitt perspektiv på “den nye punken”, og korleis tekstane deira passar inn i kanskje den mest politiserte musikksjangeren.

Logg inn