Program

Når var alt bedre?

Når var alt bedre? Foto: Geralt/Espen Rosdahl Johnsen
 • Dato: 05.10.2017 - 05.10.2017

 • Tid: 18.00 - 20.00

 • Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Lea Jakobsen

 • Innledere:

  Bernt Hagtvet
  Statsviter og samfunnsdebattant
  Gunnar Aakvaag
  Sosiolog og professor ved UiT
  Tord Hustveit
  Leder for Unge Venstre

Hvilken generasjon er den smarteste, mest oppfinnsomme og mest utviklede? De fleste vil mene mye om sin generasjon, men hvilken generasjon er egentlig best: 68’er generasjonen, ironigenerasjonen, eller dagens ungdom?  

I dag er det særlig tre generasjoner man kan skille mellom. De som er født på 1940/50-tallet som blir kalt 68’er generasjonen. Denne generasjonen sto sterkt opp mot hierarkiene i skolen, familien, og ellers i samfunnet.  Ironigenerasjonen som ble født på 1960/70-tallet reagerte på samfunnets problemer og verdens katastrofer med ironi. Dette skapte større toleranse når det gjaldt seksualitet, livssyn, og mye annet. Dagens ungdomsgenerasjon som er født på 1980/90-tallet er preget av sosiale medier, fordommer fra tidligere generasjoner, og få generasjonsprosjekter.  

Til møtet kommer Tord Hustveit, leder for unge Venstre og skribent for Minerva, Gunnar C. Aakvaag professor i sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT, og Bernt Hagtvet skribent og debattant, og tidligere professor i statsvitenskap ved UiO. 

Sammen skal vi prøve å finne ut hvor generasjoner splittes eller gjenforenes, er enige eller uenige, gjennom temaer som Brexit, valget i USA, samt hvorvidt tiltak som stemmerett og sosiale medier er med på å minske avstanden og fordommer mellom generasjonene. 

Logg inn