Program

Opptatt av opphav

Opptatt av opphav
 • Dato: 13.02.2018 - 13.02.2018

 • Tid: 18.00 - 20.00

 • Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Upop

 • Møteleder: Charlotte Jensen

 • Innledere:

  Marta Bivand Erdal

  Seniorforsker ved PRIO

  David Lackland Sam

  Professor i krysskulturell psykologi

  ved UiB

   

I en stadig mer globalisert verden blandes vi på tvers av kulturer, men fremdeles er vi svært opptatt av opphav. Hvorfor er det slik?

Etnisitet er sentralt når vi identifiserer mennesker – den strekker seg forbi hudfarge og inn i diskusjonen om julemat. Der noen har glede av flere identiteter og kulturell rikdom, blir andre møtt med krav om å velge. Dersom det hersker et ideal om én tilhørighet, hvordan påvirker dette valgene man tar i løpet av livet?

«Hvor er du egentlig fra?» er et spørsmål som kimer i mange ører. Man rives ofte mellom røtter og sitt nye bosted. Noe av det første man lærer i møte med en ny venn er hvor hun kommer fra, men hvor mye har dette stedet å si for hennes identitet?

Samfunnsgeograf Marta Bivand Erdal er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Erdal har et bredt innblikk i tema som tilhørighet, borgerskap og transnasjonalisme. David Lackland Sam er professor i krysskulturell psykologi ved UiB, og har mye kunnskap om kulturpåvirkning. Samtlige tema er viktige faktorer i spørsmål om tilhørighet. Begge gjester Studentersamfunnet denne kvelden. 

Logg inn