Program

Straff som fortjent

Straff som fortjent
 • Dato: 05.04.2018 - 05.04.2018

 • Tid: 18.00 - 20.00

 • Sted: Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Tarjei Ellingsen Røsvoll

 • Innledere:

   

  Linda Gröning

  Professor ved UiB

  Merete Smith

  Generalsekretær i Den norske advokatforening

  Petter Eide

  Juridisk talsperson i SV

Fengselsstraffene blir hardere, fengselskøene lengre og Norge er på topp i Skandinavia over antall innsatte. Hvorfor straffer staten borgerne sine og hva er en rettferdig straff?

Det klassiske svaret er at vi fengsler for å unngå at noen gjør kriminelle handlinger og for å rehabilitere forbrytere. I læreboken Frihet, forbrytelse og straff fremmer derimot tre strafferettsprofessorer en annen forklaring. De mener at den utilitaristiske tilnærmingen verken beskriver de reelle grunnene til at vi straffer eller strekker til for å faktisk begrunne straffen.

Vi satser på at domstolene vet hva de gjør og at straffene som gis er rettferdige. Derfor stiller vi sjeldent spørsmålstegn ved om straffeutmålingen for en forbrytelse er feil i seg selv, eller feil sett opp mot andre kriminelle handlinger. Likevel, når en narkotikadom kan dømmes strengere enn voldtekt så oppleves systemet som håpløst urettferdig. Juss er heller ikke en eksakt vitenskap, så spørsmålet blir derfor - hvorfor straffer vi og er straffen rettferdig?

Til debatten kommer en av forfatterne bak Frihet, forbrytelse og straff, Linda Gröning, generalsekretær i Den norske advokatforening, Merete Smith og juridisk talsperson fra Sosialistisk Venstreparti, Petter Eide.

Logg inn